26 Eylül, 2018

Ahmet Çelik Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 26.09.2018.

Ahmet ÇELİK

İstanbul Milletvekili

2002 yılından beri ülkemin genel yönetiminde ,1994 yılından beri yaklaşık 25 yıldır başta İstanbul olmak üzere belediye yönetimlerinde olan bir partinin 2018 yılında İmar Barışı adı altında çıkarmış olduğu “İmar Affı” ile ilgili olarak şu konuları cevaplamanızı istiyorum.

1- Türkiye’nin bir çok kentinde yerel yönetimlerde iktidar olan patinizin kentlerin 25-30 yılını imar ve hizmetlerini de içine alacak şekilde yönettiği açıktır. İmara aykırı yapı ,kaçak ve ruhsatsız yapı ,iskanı bulunmayan ,yapı kullanma izni olmayan yapılar son 20-25 yılın ürünüdür .Şimdi bu yapı stoğunu hiçbir sorumluluk alınmadan İmar Barışı Adı altında “Yeni Kayıt Belgesi” ile meşru bir zemine alma çabası manidardır. Bilmek isterim ki Türkiye’de belediye ve il özel idareleri sorumluluğu alanında kalan söz konusu yapıların sorumluluğu kime ait ,sorumlu belediye başkanı ve görevliler hakkında neler yapılmıştır.7143 sayılı Kanun bir aftır. Affın yasal unsurlarını taşımaktadır.

2- Kanunda bulunmamasına rağmen 06/06/2018 tarihli ve 30443 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin olarak iş yeri ruhsatı verirken yapı kullanma izin belgesi aranmaması konusu bir anlamda ruhsat affı olur . Bu ancak Kanunla yapılır , ancak burada Tebliğ ile getirilen bir düzenleme mevcuttur. Bunu da nasıl izah edebilirsiniz. Artık yeni tüm iş yerleri için af izni getirilmiştir. İş yeri ruhsatı almak için yapı kullanma izin belgesi yani iskan aranmayacak mıdır. Bunun bilinmesi gerekir.

3- İmara ilişkin Kamu görevlilerince işlenen suçlar ne olacaktır. Yapı Kayıt Belgesi alan kaçak ,ruhsatsız , yapı ruhsatına aykırı , yapı ve eklerinin yapımına göz yuman kamu görevlileri hakkında Cezai iş ve işlemlerin akıbeti ne olacaktır. Onlar hakkındaki adli takip ve idari soruşturmalar sona mı erecektir. Zira suç olunan eyleme işleme konu ortadan kalkmıştır , yasal hale getirilmiş olmamakta mıdır ?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ