26 Eylül, 2018

Ahmet Çelik Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla.26.09.2018

Ahmet ÇELİK

İstanbul Milletvekili

13/09/2018 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 17 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmış bulunmaktadır.

Metinin 3. Maddesinin (c) bendi hükmüne göre “ 10/07/2017 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3 sayılı üst kademe kamu yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin G. maddesinin 5. Fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenerek ; artık görevden alınan valilerden Mülk İdare Amirliği hizmet sınıfından atanarak vali olanların mülkiye müfettişi yada mülkiye başmüfettişi kadrosuna atanacakları hakkında düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre ;

1- İstanbul valisi , Ankara valisi yada İzmir valisi görevden alındıklarında ne tür kıstas ve özellikler aranarak bu görevlere atanacaklardır.

Zira bu üst düzey devlet görevinde bulunan eylemli İl Valilerin görev sonrası somut ve tatmin edici bir konumda bulundurulmalarının temini gerekmemekte midir. ? Mali ve Sosyal ekonomik hakları yeni görev ve kadrolarında korunacak mıdır?

2- Bu üst düzey görevlilerle ilgili tasarruflarda yaklaşık 1-2 ay içinde önemli değişikliğe gidilmesi nasıl izah edilebilir? Bu görevler önemli görevlerdir. Teminatı görev sonrası alınacak ve kullanılacak konum da olmalıdır.

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ